Geronomi

Geronomin palveluilla haluamme edistää ikääntyneiden hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Huomioimme ikäihmisten yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön sekä ikääntyneen voimavarat ja tuen tarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomimme soveltaa gerontologista terveydenhuollon, sosiaalialantyön, hoitotyön ja kuntoutuksen asiantuntemusta vanhustyössä. Geronomin osaaminen edustaa kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisen ikääntymisestä. Muistihoitajamme tekevät muistitutkimukset joko tiloissamme tai asiakkaan kotona.

Sairaanhoitajat

Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen, jolta saa apua ja ohjausta moniin terveyteen liittyviin kysymyksiin ja käytännön ongelmiin. Sairaanhoitajat tekevät hoitotyötä ja toimenpiteitä sekä antavat ohjausta omahoidossa.

Jalkahoitaja

Jalkahoitaja edistää jalkojen ja sitä kautta koko kehon terveyttä. Jalkaterapeutti totetuttaa liikkumis- ja toimintakykyä ylläpitäviä terapioita sekä hoitaa alaraajaongelmia. Iho- ja kynsiongelmat Känsien poisto Jalkahoitotuotteet Silikoniortoosit

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitajan tehtävänä on tukea työntekijöiden työkykyä sekä terveyttä ja työhyvinvointia koko työuran ajan. Terveystarkastukset Työpaikkakäynnit Toimintasuunnitelmien teko ja ylläpito Työpaikan yhteistoimintaan osallistuminen Sairasvastaanotto Rokotukset Ensiapukurssit Työpaikkojen ensiapuvälineiden kartoitus, suositus ja hankinta

Hoitajat

Hoitajamme vastaavat neuvonnasta ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Hoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu mm. hoitotyötä, näytteenottoa, neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Hoitajan vastaanotolla tehdään mm. erilaisia mittauksia ja ompeleiden poistoa. Hoitajamme tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä.