Soita
ja varaa
aika
(03) 874 180

Geronomi

Geronomin palveluilla haluamme edistää ikääntyneiden hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Huomioimme ikäihmisten yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön sekä ikääntyneen voimavarat ja tuen tarpeet erilaisissa elämäntilanteissa.

Geronomimme soveltaa gerontologista terveydenhuollon, sosiaalialantyön, hoitotyön ja kuntoutuksen asiantuntemusta vanhustyössä. Geronomin osaaminen edustaa kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisen ikääntymisestä.

Muistihoitajamme tekevät muistitutkimukset joko tiloissamme tai asiakkaan kotona.