Soita
ja varaa
aika
(03) 874 180

Merimieslääkäri

Laivaväen on täytettävä tehtävän edellyttämät terveysvaatimukset voidakseen työskennellä laivalla.

Terveydentilan soveltuvuus aluksella tehtävään työhön varmistetaan merimieslääkärin antamalla lääkärintodistuksella. Lähtökohtaisesti lääkärintodistus on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Poikkeustapauksissa lääkärintodistuksen voimassaoloa voidaan rajoittaa esimerkiksi sairauden vuoksi. Alle 18-vuotiaan lääkärintodistus on voimassa yhden vuoden. Värinäköä koskeva lääkärintodistus on voimassa kuusi vuotta.

Kun henkilö tulee ensimmäistä kertaa alalle, tehdään hänelle ns. alkutarkastus. Ulkomaanliikennettä varten on alkutarkastus tehtävä merimiesterveyskeskuksessa. Kotimaanliikennettä varten alkutarkastuksen voi tehdä merimieslääkäri. Uusintatarkastuksen sekä kotimaan- että ulkomaanliikennettä varten tekee merimieslääkäri.

Suomalaisella aluksella työskentelevällä henkilöllä on oltava hyväksytyn merimieslääkärin antama todistus hänen terveydellisestä soveltuvuudestaan laivatyöhön.

Laivaväen lääkärintodistuksen laatii merimieslääkäri ja se toimitetaan varustamolle tai laivanisännälle. Pätevyyskirjaa haettaessa laivaväen lääkärintodistus tulee toimittaa Traficomiin hakemuksen liitteenä.

  • Laivaväen vastaanotto ja terveystarkastukset