Soita
ja varaa
aika
(03) 874 180

Psykologi

LAPSET ja NUORET:

 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja tunne-elämän oireilu
 • Elämäntilannekriisit ja elämänhallinnan vahvistaminen
 • Itsetunto-ongelmat
 • Stressinhallinta ja opiskelumotivaatio
 • Opiskelustrategioiden ja oppimistaitojen vahvistaminen

PARISUHDE ja PERHE:

 • Parisuhdehaasteet ja perheen sisäiset vuorovaikutusongelmat
 • Yksilö- ja perhetilanteen kriisit

YKSILÖTASO:

 • Elämäntilannekriisit
 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Elämänhallinan ja itsetunnon vahvistaminen

TYÖYHTEISÖTASOLLA:

 • Työhyvinvointimittaukset työyhteisöissä ja yrityksissä
 • Työyhteisön ongelmatilanteet vuorovaikutussuhteissa  ja kriisitilanteiden jälkihoito
 • Työhyvinvointiluennot eri aihealueista asiakkaiden toiveiden mukaan (tai teemat jotka on valittavissa)