Soita
ja varaa
aika
(03) 874 180

Terapeutit

Terapeuttimme ja psykologimme ovat sinua varten, kun tarvitset apua. Kohtaamme sinut yksilöllisesti ja huomioimme tilanteesi kokonaisvaltaisesti. Meille on tärkeää, että löydät itsellesi henkilökohtaisesti sopivan ja tavoitteellisesti toimivan hoitomuodon.

Psykoterapeutti

Psykoterapiassa käsitellään vaikeita kokemuksia ja etsitään niihin ratkaisuja. Psykoterapeutti on erityiskoulutuksen suorittanut ja Valviran hyväksynnän saanut henkilö, jonka kanssa asiakas käsittelee elämän haasteita ja vaikeita kokemuksia. Psykoterapia on keskustelua ja harjoitteita, joiden avulla etsitään ratkaisuja yksilön, parin tai perheen haasteisiin.

 • Yksilö-, pari- ja perheterapia
 • Kriisiterapia
 • Kiintymyssuhdeterapia Theraplay
 • Työnohjaus

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti on erityisalansa laillistetun pätevyyden omaava ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö, joka antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä yksilöllisiä ruokavalioita.

 • Ravitsemusohjaus, painonhallinta
 • Kolesteroli- ja verenpainepotilaiden ruokavalio-ohjaus
 • Erilaiset vatsa- ja suolistovaivat: mm. laktoosi-intoleranssi, keliakia, diabetes, kihti, reuma
 • Työterveyshuollon pätevyys

Ratkaisukeskeinen terapeutti

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen psykoterapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän ongelmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä.

Psykologi

LAPSET ja NUORET:

 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi ja tunne-elämän oireilu
 • Elämäntilannekriisit ja elämänhallinnan vahvistaminen
 • Itsetunto-ongelmat
 • Stressinhallinta ja opiskelumotivaatio
 • Opiskelustrategioiden ja oppimistaitojen vahvistaminen

PARISUHDE ja PERHE:

 • Parisuhdehaasteet ja perheen sisäiset vuorovaikutusongelmat
 • Yksilö- ja perhetilanteen kriisit

YKSILÖTASO:

 • Elämäntilannekriisit
 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Elämänhallinan ja itsetunnon vahvistaminen

TYÖYHTEISÖTASOLLA:

 • Työhyvinvointimittaukset työyhteisöissä ja yrityksissä
 • Työyhteisön ongelmatilanteet vuorovaikutussuhteissa  ja kriisitilanteiden jälkihoito
 • Työhyvinvointiluennot eri aihealueista asiakkaiden toiveiden mukaan (tai teemat jotka on valittavissa)